Fixed Agri Beneficiary Plan

FIXED AGRI BENEFICIARY PLANPlan FABP 1 - 10% to 10.5%Amount DepositMaturityMahila / Senior100000110000110500500000550000552500100000011000001105000Plan FABP 2 - 10.5% to 11%Amount DepositMaturityMahila / Senior100000122103123210500000610573616050100000012210251232100Plan FABP 3 - 11% to 11.5%Amount DepositMaturityMahila / Senior100000136763138620500000683814693098100000013676311386196Plan FABP 4 - 11.5% to 12%Amount DepositMaturityMahila / Senior100000154561157352500000772804786760100000015456081573519Plan FABP 5 - 12% to 12.5%Amount DepositMaturityMahila / Senior100000176234180203500000881171901016100000017623421802032